Mr. Aboh Sopuruchi Christian.

Department: Linguistics And Nigeria Languages
Faculty: Arts
Designation : Graduate Assistant
Email: sopuruchi.aboh@unn.edu.ng
Phone: +234806 626 8518


Publications (Articles and Journals):

Publications
Edited books
1. Ahamefula, N. O. & Aboh S. C. (2019). Ogwumagala achakee: An Igbo-English
bilingual anthology of poems.
Nsukka: University of Nigeria Press Ltd.
Chapters in a book
2. Aboh S. C. (2019). ‘Ogwumagala achakee’, ‘Ọnụkwube’, ‘Jọn nwa Ekuma’, ‘Akụkọ
Mike Ejeagha’, ‘Innocent Okoli’, ‘Ijeọma Iloene’, and ‘Saviour’ in N. O. Ahamefula &
S. C. Aboh (Eds.),
Ogwumagala achakee: An Igbo-English bilingual anthology of poems
(pp. 8, 104-108, 179). Nsukka: University of Nigeria Press Ltd.
2
3. Ahamefula, N. O., Aboh S. C., Ezemoka, A. & Onyegiri, C. (2018). Igbo leadership in
folklores: Insights from Mike Ejeagha. In G. I. Nwaozuzu, P. U. Okpoko, B. M. Mbah &
N. O. Ahamefula (Eds.)
Igbo institutions and leadership (pp. 30-48). Nsukka: Centre for
Igbo Studies.
4.
Aboh S. C. (2018). ‘Diọkpa’ and ‘Anwụnta’ poems published in C. N. Okebalama, C. C.
Ezebube & C. M. Akaeze (Eds.),
Okebalama (pp. 16-17). Enugu: Eagle Konzults
Enterprises.
Journal articles
5. Aboh S. C., Agbedo, C. U. & Ahamefula, N. O. (accepted). The ideology of post-truth
in Nigerian cities: A discourse historical analysis.
Journal of Linguistic Association of
Nigeria
, 22.
6.
Aboh S. C., Ezema, C. A. & Awolor, M. T. (accepted). Cognitive semantic analysis of
Shehu Sani’s ‘Poem for the Broom’.
Journal of Linguistic Association of Nigeria, 22.
7. Bashorun, K. O., Eze, A. N.,
Aboh S. C. & Odeh, B. E. (2019). An X-bar approach to
aspects in Yoruba.
Ideal International Journal of Igboscholars Forum, Nigeria, 12(2),
133-150.
8. Ahamefula, N. O., Udechukwu, C. N.,
Aboh S. C., Ezekiel, J. C., Okoye, C. L. &
Onyegiri, C. D. (2019). Ntụcha asụsụ ndịnọrụ nke mkparịta ụka dị n’etiti onye isi ala
Muhammadu Buhari na Praịm Mịnịsta David Cameron gbasara mpụ.
Ekwe Jonal, 12(1),
24-32.
9. Ahamefula, N. O., Odii, B. C., Udechukwu, C. N., Ezemoka, A.,
Aboh S. C., Okoye, L.
C., Ozioko, E. & Nwachukwu, A. P. (2019). Intercultural communication and
international cohesion: A study of Chinese and Igbo names exchange phenomenon.
Igboscholars International Journal of Igbo Scholars Forum, Nigeria, 12(1), 47-65.
10.
Aboh S. C. & Ezika, C. G. (2018). Translation as a veritable tool for economic
development in Nigeria: Any possibility?
NITI Journal of Translation and Interpreting
Studies (NJTIS),
1(1), 34-40.
11.
Aboh S. C., Ezebuilo, C. N. & Ibeneme, J. C. (2018). A comparative analysis of lexical
prepositions in the Ibibio and Igbo languages.
Macrolinguistics, 6(9), 36-45.
12.
Aboh S. C. & Ahamefula, N. O. (2018). Ntụcha ụbụbọ nke okwu ọnụ Jega na ntụli aka
elu izugbe Naịjirịa n’afọ 2015.
Journal of Linguistic Association of Nigeria, 21(3), 52-65.
13. Ezebuilo, C. N. &
Aboh S. C. (2018). Mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso: Ụdịdị
na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo.
Ekwe Jonal, 10(1), 22-43.
14. Udechukwu, C. N.,
Aboh S. C. & Ahamefula, N. O. (2018). The impact of world
Englishes, new Englishes, Nigerian English, and Englishisation on TESOL model in
Nigeria.
Igboscholars International Journal of Igbo Scholars Forum, Nigeria, 11(1), 115-
122.
15.
Aboh S. C. & Ahamefula, N. O. (2018). A discourse analysis of Jega’s speeches in the
2015 Nigeria’s general elections.
Journal of Linguistic Association of Nigeria, 21(1), 1-
13
.
16. Ahamefula, N. O., Aboh S. C., Udechukwu, C. N., Okoye, C. L., & Ezekiel, J. C.
(2018). Nnyocha ekwumekwu mgbanwe ndị All Progressive Congress (APC) site
n’ịgbado ụkwụ n’atụmatụ nnyocha ụbụbo kempụrụiche (An analysis of All Progressive

3
Congress (APC) change slogan: A critical discourse analysis perspective). Journal of the
Linguistic Association of Nigeria (JOLAN)
, 21(1), 23-28.
17. Eze, C. N.,
Aboh S. C. & Aruah, V. O. (2017). Uru asụsụ ámáàlà bara na mwulite,
nchekwa na mbufe sayensị na nkanaụzụ: Dịka o si metụta Naịjirịa (The role of
indigenous language in the development, preservation and transfer of science and
technology: The Nigerian example).
The Creative Artist: A Journal of Theatre and Media
Studies 13
(2), 158-169.
18. Ukaegbu, N.,
Aboh S. C. & Mbah, E. E. (2017). Nnyocha ndịmiche mkpụrụ ụdaasụsụ
Igbo na Berom (Contrastive analysis of Igbo and Berom phonemes).
Journal of Igbo
Studies,
12(1), 56-71.
19.
Aboh S. C. & Mmakor, C. M. (2015). Language as a tool for societal development.
OLU: The Journal of National Association of Linguistics and Languages Students, 1(8),
31-38.
20.
Aboh, S. C. (2015). An evaluation of ekwe: Its functional and aesthetic purposes. OLU:
The Journal of National Association of Linguistics and Languages Students 1
(8), 81-90.
Download CVMore
Area of Specialization
Conferences and Workshops
Membership of professional bodies
Qualifications
Working Experience
Biography
Back